Publicerad: 2015-06-12 10:53 | Uppdaterad: 2015-09-02 14:42

NASP:s Nyhetsbrev nr 10 finns nu ute!

Nu finns NASP:s tionde nyhetsbrev år 2015 ute på vår webbsida.

Vill du prenumerera på NASP:s nyhetsbrev? Skicka ett mail till Anna.

Projektsamordnare

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Har du information om självmordspreventiva aktiviteter och evenemang som du skulle vilja få med i NASP:s nyhetsbrev? Skicka ett mail till redaktör Rigmor Stain.

Samordnare

Rigmor Stain

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Rigmor.Stain@ki.se