Publicerad: 2020-10-02 10:12 | Uppdaterad: 2020-10-02 10:13

Närmare 30 miljoner SEK i KAW forskningsanslag

Photo of a man, leaves in the background
Herwig Schüler Foto: Anders Lindholm

Herwig Schüler, Institutionen för biovetenskaper och nutrition, KI, är medsökande i ett projekt som leds av Umeå universitet, som ska få närmare 30 miljoner i forskningsanslag genom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för ett projekt om "Decoding bacterial toxin-antitoxin systems: from high-throughput discovery to molecular mechanisms and biotechnology".

Projektet leds av Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet och forskarna ska studera de toxin- och antitoxinsystem som dramatiskt påverkar bakteriers fysiologi och tillväxt, och skyddar mot virusinfektion. Herwig Schüler, BioNut, är medsökande i detta 5-åriga projekt, som kommer att få 29, 6 miljoner SEK i forskningsanslag från KAW.

 

 

Kontakt

Herwig Schüler Anknuten till Forskning