Publicerad: 2015-03-31 16:38 | Uppdaterad: 2015-03-31 17:11

Näringsministern diskuterade innovation på KI

Efter forskningsministern var det på tisdagen den 31 mars närings- och innovationsminister Mikael Dambergs tur att besöka Karolinska Institutet. Innovation och att tillgängliggöra nya lösningar från forskning och utbildning för hälso- och sjukvården står högt på agendan både på KI och hos regeringen.

Mikael_Damberg_– För att vi ska stå oss i internationell konkurrens måste vi hitta nya tekniska lösningar och tjänstelösningar som gör att vi kan sälja varor och tjänster på en global marknad, det gäller inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet, sa Mikael Damberg.

Måste all forskning leda till affärsnytta?

– Nej, så är det inte. En del forskning är ju grundforskning till sin karaktär, man vet inte ens vilka lösningar det kan skapa möjligheter för. Men däremot så kan man se att stark forskning i Sverige har skapat mycket affärsnytta. Utan Karolinska Institutet så hade vi aldrig haft den ställningen i Sverige när det gäller Life science-industrin, tror jag. Så även grundforskning som har hållit väldigt hög kvalitet har varit väldigt betydelsefull.

Det ökade trycket på att forskning och utbildning ska leda till nytta har enligt Mikael Damberg att göra med att satsningarna också måste betala sig.

– När man tittar på hur mycket vi får ut i form av nya företag och nya patent, någonting som verkligen når människor och patienter, så klarar vi oss inte lika bra. Så forskningspolitiken och innovationspolitiken måste också handla om hur vi ser till att all ny kunskap också kommer människor till del.

Se filmklippet från näringsminister Mikael Dambergs besök på KI.

Läs artikel om forskningsminster Helene Hellmark Knutssons besök på KI.

Text och film: Johanna Sjöblom och Madeleine Svärd

Foto och film: Erik Cronberg