Publicerad: 2017-12-06 15:27 | Uppdaterad: 2017-12-06 15:30

Nära 60 miljoner kronor till forskning vid NVS om åldrande och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag kring Forskningsmiljö inom åldrande och hälsa. Tre forskare vid NVS tilldelas 19,2 miljoner kronor var i utlysningen.

Totalt handlar det om 139 092 000 kronor som beviljas till sju forskningsprojekt, varav fem vid Karolinska Institutet. Totalt inkom 28 ansökningar.

Forskarna vid NVS som beviljas anslag är:

Professor Laura Fratiglioni

Projekt: En ny forskningsmiljö för att kartlägga komplexiteten i hälsa hos äldre personer som ett första steg till individualiserade interventioner

Professor Miia Kivipelto

Projekt: En demensplattform för tema åldrande med exakta sjukdomsmodeller och prognostiska verktyg för effektiv behandling och prevention

Professor Agneta Nordberg

Projekt: Proteinopathier vid neurodegenerativa sjukdomar - nya imaging biomarkörer och målorgan för nya läkemedel

Om utlysningen

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom åldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling av individualiserad diagnostik, prevention och medicinering samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och framtagandet av ny behandling för att behandla äldre sjuka personer. Bidraget söks av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål som på lång sikt ska bidra till en bättre hälsa, ökad livskvalitet och ett hälsosamt åldrande som utgår från patientens individuella förutsättningar.