Publicerad: 2021-11-01 14:36 | Uppdaterad: 2021-11-02 15:25

Nära 40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare vid MedH

Händer iklädda handskar som hanterar provrör
Foto: CDC on Unsplash

Årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa, resulterade i nära 40 miljoner kronor till institutionen för medicin i Huddinge.

På torsdagen den 28 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Det totala beloppet som kommer att delas ut till KI:s forskare är hela 491 100 000 kronor, av dem går totalt 38 950 000 kronor av medlen till MedH. Medlen fördelas över åren 2021–2026.

Vi gratulerar följande personer vid MedH som beviljades bidrag:

Yenan Bryceson, Professor
Titel: "Typ 1 interferon-signallering vid livshotande virusinfektioner: mekanismer, metoder och modeller"
Projektbidrag beviljat 2021-2023, totalt belopp: 3 600 000 SEK.

Marcus Buggert, Docent
Titel: "Kartläggning av virus reservoarer och effektiva immunsvar mot hiv i vävnad"
Utlysning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd, projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

Hannes Hagström, Docent
Titel: "Förbättrad diagnostik och prognostisering vid leversjukdom"
Etableringsbidrag beviljat 2022-2024, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

Roland Fiskesund, Anknuten till forskning
Titel: "Utveckling och utvärdering av neutrofiltranfusion för behandling av antibiotikaresistenta infektioner hos neutropena patienter"
Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö 2022-2024, totalt belopp: 5 550 000 SEK.

Eva Hellström-Lindberg, Professor
Titel: "Sjukdomsmekanismer och riktad behandling vid myelodysplastiskt syndrom"
Projektbidrag 2021-2025, totalt belopp: 4 800 000 SEK.

Petter Höglund, Professor
Titel: "Betydelsen av SHP-1 för styrning av NK-cellsutveckling och funktion"
Projektbidrag 2022-2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Titel: "Förstå och förhindra NK-cellmedierad lungvävnadsskada vid allvarliga luftvägsinfektioner"
Utlysning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd, projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Titel: "Identifiering och potentiering av NK cellspopulationer i människans lunga för behandling av lungcancer"
Projektbidrag beviljat: 2022-2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.

Johan Sandberg, Professor
Titel: Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.