Publicerad: 2017-11-06 00:43 | Uppdaterad: 2017-11-06 12:41

Nära 25 miljoner till forskning vid NVS i VR:s utlysning för medicin och hälsa 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i utlysningen ”Medicin och hälsa 2017” och i slutet av oktober publicerades listan över beviljade anslag. Total tilldelas forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 24 750 000 kronor i projektbidrag. Totalt inkom 1 222 ansökningar, varav 244 beviljades.

Forskarna vid NVS som har beviljats medel

Maria Hagströmer

3 450 000 kr

Projekttitel: Effekt av tidig och strukturerad mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – ”Early Up and Go”,

Maria Lindskog

2 400 000 kr

Projekttitel: Hur reglerar reaktiva astrocyter synaotisk aktivitet?

Agneta Nordberg

2 400 000 kr

Projekttitel: Betydelsen av molekylär imaging vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa proteinopathier

Louise Nygård

3 450 000 kr

Projekttitel: Delaktighet i livet utanför hemmet: Personer med demens möter vardagsteknik i offentlig miljö

Lars Tjernberg

4 800 000 kr

Projekttitel: Expansion av genetiska koden avslöjar patogena mekanismer vid Alzheimers sjukdom

Lena Wettergren

3 450 000 kr

Projekttitel: Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer

Weili Xu

4 800 000 kr

Projekttitel: Identifiering av kompenserande mekanismer mot diabetesrelaterad demens – från observation till intervention