Publicerad: 2017-10-01 14:15 | Uppdaterad: 2017-10-02 09:48

Nära 15 miljoner till forskning inom åldrande och hälsa

Tre forskare vid Karolinska Institutet (KI) får medel från Forte i en utlysning om forskning om åldrande och hälsa.

Totalt inkom 113 ansökning i utlysningen, varav Forte beviljade sex stycken. Det handlar om 30 miljoner kronor mellan åren 2017-2019, varav ungefär hälften går till projekt vid KI. De tre forskarna som mottar anslag vid KI är verksamma vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Forskarna som beviljades anslag

Sara Garcia-Ptacek

Projekt: Rehabilitering efter stroke hos äldre och personer med demens

Projektbidrag: 5 225 000 kronor

Amaia Calderón Larrañaga

Projekt: Passar vårt hälsovårdssystem verkligen äldre personer? Effekter av flerdimensionella hälsoförändringar på användning av medicinska och sociala tjänster

Projektbidrag: 4 890 000 kronor

Debora Rizzuto

Projekt: Kan en hälsosam livsstil komprimera perioden med funktionshinder för äldre människor?

Projektbidrag: 4 805 000 kronor