Publicerad: 2011-10-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nära 125 miljoner i anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

[NYHET 2011-10-12] Tre forskningsprojekt vid Karolinska Institutet kommer att stödjas under fem år vardera genom projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Tomas Olsson
Tomas OlssonFoto: Stefan Zimmerman

Tomas Olsson med kollegor har beviljats 57 232 000 kronor för projektet "Autoimmune diseases; new approaches for understanding pathogenesis and to develop prevention and therapy using Swedish registers, biobanks and animal platforms." Projektet handlar om inflammationssjukdomar som drabbar olika organ, bland annat centrala nervsystemet (MS) och leder (ledgångsreumatism) och om detaljförståelse av den adaptiva immunitetens betydelse och finspecificitet. Detta kan ge underlag för så kallad immunspecifik behandling.

Karl Ekwall
Karl EkwallFoto: Ulf Sirborn

Karl Ekwall och kollegor erhåller 41 860 000 kronor till projektet "Clinical epigenetics of acute myeloid leukemia - a combined epigenomics approach". Epigenetik handlar om hur ärftlig information i cellerna och i individer kan förändras utan att själva DNA-sekvensen ändras. Det har visats att epigenetiska tillstånd är förändrade i cancerceller. Inom detta projekt ska man undersöka hur epigenetiska tillstånd förändras vid akut myeloid leukemi (AML), en cancerform som är mycket allvarlig och i dagsläget endast har 15% överlevnad. Målet är att utveckla förbättrade diagnostiska metoder för AML.

Birgitta Henriques Normark
Birgitta Henriques NormarkFoto: Ulf Sirborn

Birgitta Henriques Normark med kollegor beviljas 25 835 000 kronor som ska användas till projektet "Bacterial modulation of early clearing responses and its effect on infectious disease outcome - BERIDO". Det är ett tvärvetenskapligt projekt där syftet är att förstå hur bakterier påverkar det medfödda immunförsvaret och hur det i sin tur är utformat för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Speciellt studeras luftvägsinfektioner och tidiga händelser som kan avgöra om infektionen raderas eller utvecklas.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Sveriges största forskningsfinansiärer.

För ytterligare information