Publicerad: 2024-01-11 10:15 | Uppdaterad: 2024-01-11 10:15

Naimi Johansson ny postdoktor vid KI SÖS

Naimi Johansson
Naimi Johansson Foto: Jesper Mattsson

Välkommen till KI SÖS Naimi Johansson, ny postdoktor inom forskningsprojektet EVIDENCE som utvärderar Stockholm-Gotlands screeningprogram för kolorektalcancer. I projektet kommer hon ansvara för hälsoekonomiska delstudier och undersöka kostnader för kolorektalcancer och för screening, samt kostnadseffektivitet av screeningprogrammet.

Naimi Johansson, PhD och hälsoekonom, ingår i Johannes Bloms forskargrupp Cancerprevention och screening.

Naimi Johansson disputerade vid Sahlgrenska akademin 2021 och har därefter arbetat som forskningshandledare vid Region Örebro län. Hennes forskning berör effekter av hälso- och sjukvårdspolicy, och hälsoekonomiska utvärderingar av nya interventioner. Naimi Johansson har goda kunskaper i ekonometriska (statistiska) analyser och stor erfarenhet av att arbeta med registerdata.