Publicerad: 2022-08-26 14:12 | Uppdaterad: 2022-09-01 13:12

Några platser kvar: sök som adept till Fellows In Equal Career Development (FIELD) – senast 18 september

Fellows In Equal Career Development (FIELD) – One KI with equal opportunities through fellow- and mentorship.

KI presenterar stolt det här programmet med mentorskap och lärande som syftar till att långsiktigt främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI.

Bakgrund

Programmet är del i ett större initiativ för att främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI, vilket Fakultetsnämnden gett i uppdrag till Kommittén för forskning. Initiativet är i linje med KI:s strategi 2030 som slår fast att det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.

Målgrupp

Programmet riktar sig till juniora lärare och forskare anställda vid KI, som har en vilja och önskan att arbeta för jämställda meriteringsmöjligheter vid KI, och samtidigt lära sig mer om karriärvägar, jämställdhet och ledarskap i akademin och ha möjlighet att nätverka med andra deltagare och mentorer. Sökande av alla kön är välkomna. Som junior räknas du som passerat disputation men inte docentur. 

Antal deltagare 

För denna initiala omgång av programmet tar vi emot 20 deltagare. Varje deltagare kommer att matchas med en mentor vid KI som också deltar i vissa av programmets aktiviteter.

Programperiod

Programmet börjar 5 oktober 2022 och pågår till juni 2023 med ungefär ett möte i månaden, både på campus Solna och Flemingsberg, och du förväntas delta i samtliga träffar. Mellan träffarna ska du och din mentor schemalägga egna träffar.

Schema


2022

 • Höstkickoff, 5 oktober, Solna
 • Internat, 16–17 november, Vår gård, Nacka (2 dagar)
 • Workshop 1, 8.30-12.30, 14 december, Flemingsberg

2023

 • Frukostträff 1, 8.30-10.30, 27 januari, Solna
 • Workshop 2,   8.30-12.30, 17 februari, Solna
 • Frukostträff 2, 8.30-10.30, 8 mars, Solna
 • Workshop 3,   8.30-12.30, 30 mars, Flemingsberg
 • Frukostträff 3, 8.30-10.30, 21 april, Solna
 • Workshop 4,   8.30-12.30, 26 maj, Solna
 • Avslutning, 15 juni, presentation av grupparbeten, Solna

Workshopparna kommer att fokusera på följande teman:

 • Ledarskap i akademisk kontext
 • Jämställdhet och lika möjligheter
 • Karriärvägar på KI och KI som arbetsgivare
 • Arbetsmiljö och hälsa

Ansökan

Skicka din ansökan märkt Dnr. 2-1957/2022 till registrator@ki.se senast den 18 september 2022.

Ange att du söker som deltagare (adept).
Bifoga också följande bilagor (helst ihop som ett dokument):

 • En kort CV (1–2 sidor) som inkluderar:

  • Namn
  • KI e-postadress
  • Avdelning
  • Kön: man / kvinna / annat / vill ej svara
  • Utbildning och nuvarande anställning, med ungefärlig distribution av tid mellan forskning/utbildning/eventuellt kliniskt arbete
  • Anslag du erhållit de senaste fem åren
  • Pågående projekt
  • Dina tre viktigaste publikationer
 • Ett 1-sidigt motivationsbrev där du:

  • Beskriver hur och varför du är intresserad av att främja jämställda meriteringsmöjligheter inom akademin
  • Beskriver någonting som du skulle vilja förändra eller utveckla för att uppnå mer jämställda meriteringsmöjligheter
 • En halv sida om vad du behöver och önskar från en mentor

​​​​​​Ansökningsprocess

Om vi har många sökanden, kommer företräde att ges till de som passerat år 2 efter disputation, men alla som passar målgruppen är välkomna att söka.

Vidare prioriteras ansökningarna efter:

 • Intresse och motivering
 • Så jämn könsfördelning som möjligt
 • Så jämn fördelning mellan institutioner som möjligt

Kontakt

Mia von Knorring

Senior forskare