Publicerad: 2024-05-30 11:59 | Uppdaterad: 2024-05-30 12:04

Myndighetsnätverk för säker hantering av nanomaterial

SweNanoSafe

Ett nytt myndighetsnätverk för säker hantering av nanomaterial har lanserats av Kemikalieinspektionen. Nätverket bygger vidare på den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial som IMM ansvarat för.

Kemikalieinspektionen (KemI) har tagit initiativ till ett nytt myndighetsnätverk för säker hantering av nanomaterial. Ett upptaktsmöte hölls den 16 maj 2024 och Prof. Bengt Fadeel medverkade som representant från IMM. Prof. Fadeel är tidigare ordförande för den nationella plattformen SweNanoSafe som låg vid IMM under perioden 2019 till 2023. Plattformens målsättning har varit att främja dialogen mellan forskare och andra samhällsaktörer i frågor som rör säker hantering av nanomaterial. En slutrapport publicerades i januari 2024. Det nya myndighetsnätverket bygger vidare på dessa erfarenheter.