Publicerad: 2023-02-01 15:27 | Uppdaterad: 2023-02-01 15:27

Mycket gott samarbete vid genomförande av examination

En mun som hålls öppen av tandläkares händer
Mun. Foto: Pixabay

Den 11 – 13 januari genomfördes Praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES. 21 personer blev godkända på Praktiskt prov i sin helhet. Tack alla medarbetare för mycket gott samarbete vid genomförandet av examinationen.

Totalt var det 68 deltagare på provet, 55 på OSCE och 61 på Preklinisk del.

Preklinisk del: 25 deltagare (41%) fick godkänt resultat.

OSCE: 37 deltagare (67%) fick godkänt resultat.

21 personer blev godkända på Praktiskt prov i sin helhet.

Nästa tillfälle för prov

Nästa provtillfälle blir 7 – 9 juni (OSCE-examination den 8/6)

 

Gunilla Sandborgh Englund