Publicerad: 2011-12-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 10:55

Mycket antioxidanter i maten kan skydda kvinnor mot stroke

Kvinnor som äter en kost rik på antioxidanter – med mycket frukt grönsaker och fullkorn – löper lägre risk att drabbas av stroke, oavsett om de tidigare lidit av hjärt-kärlsjukdom eller inte. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Stroke.

– Antioxidanter kan förhindra så kallad oxidativ stress och inflammation i kroppen och därmed minska risken för stroke. Därför är det bra om människor äter livsmedel som innehåller antioxidanter, särskilt frukt och grönsaker, säger Susanne Rautiainen, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och studiens förstaförfattare.

Oxidativ stress innebär en obalans mellan produktionen av cellförstörande så kallade fria radikaler och kroppens förmåga att bekämpa dessa. Det leder till inflammation och i förlängningen det som i dagligt tal brukar kallas åderförkalkning. Antioxidanter, så som C- och E-vitamin, karotenoider och flavonoider, kan förhindra oxidativ stress och inflammation genom att de oskadliggör de fria radikalerna. Antioxidanter, särskilt flavonoider, kan också bidra till kärlvidgande effekt, minska inflammation och bildandet av blodklumpar samt sänka blodtrycket.

I den aktuella studien använde forskarna den Svenska Mammografikohorten för att identifiera 31035 kvinnor som vid studiens start inte drabbats av hjärt-kärlsjukdom och 5680 kvinnor som vid studiens start haft sådana hälsoproblem. Kvinnorna var mellan 49 och 83 år. För att identifiera strokefall under studiens uppföljning använde forskarna data från Nationella patientregistret, där de identifierade 1322 fall av stroke hos kvinnor som inte tidigare drabbats av hjärt-kärlsjukdom och 1007 strokefall hos kvinnor med tidigare dokumenterad hjärt-kärlsjukdom.

Uppgifter om kostvanor samlades sedan in genom en enkätundersökning. Forskarna kunde på det sättet bestämma studiedeltagarnas totala antioxidantkapacitet, TAC (total antioxidant capacity), som alltså visar den sammanslagna effekten av alla antioxidanter i kosten och även tar hänsyn till eventuella synergieffekter mellan olika ämnen. Forskarna delade sedan in kvinnorna i grupper i enlighet med deras TAC-intag.

Det visade sig att för kvinnor med högst TAC-värden stod frukt och grönsaker för ungefär 50 procent av tillskottet av antioxidanter. Annan mat som bidrog till höga TAC-intag i denna grupp var fullkorn (18 procent), te (16 procent) och choklad (5 procent). Resultaten visade att kvinnor, utan hjärt-kärlsjukdom vid studiens start, i gruppen med högst TAC-intag hade en statistiskt signifikant lägre risk på 17 procent att drabbas av stroke, jämfört med gruppen som hade lägst TAC-intag. Motsvarande siffra för kvinnor som tidigare drabbats av hjärt-kärlsjukdom var en statistiskt signifikant minskad risk för stroke på mellan 46 och 57 procent.

– Kvinnor som äter mycket mat innehållande antioxidanter är troligen mer hälsomedvetna och kan även på andra sätt ha en hälsosam livsstil, något som kan ha påverkat våra resultat. Men den tydliga kopplingen mellan TAC-intag via kosten och strokerisk kvarstod efter att vi justerat för andra livsstilsfaktorer, så som rökning, fysisk aktivitet och utbildningsnivå, säger Susanne Rautiainen.

Publikation

Total antioxidant capacity of diet and risk of stroke: a population-based prospective cohort of women.
Rautiainen S, Larsson S, Virtamo J, Wolk A
Stroke 2012 Feb;43(2):335-40