Publicerad: 2021-05-11 11:53 | Uppdaterad: 2021-05-11 11:53

Musik och välbefinnande: Perspektiv från vuxna med autism och Aspergers syndrom

man i t-banan med hörlurar
Bild: Pexel Fotograf: Burst.

Försökspersoner sökes till studie om hur vi kan använda musik för att förbättra vardagen för vuxna med autism/Aspergers syndrom. Vi utvecklar ett koncept med musikaktiviteter i grupp för personer med autism/Aspergers syndrom, med syftet att förbättra livskvalitet och välbefinnande. För att förbereda och utveckla musikaktiviteterna måste vi först lära oss vad som är viktigt för att livskvalitet för dessa personer skall kunna utvecklas, och hur musik kan användas för att stimulera välbefinnande.

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du:

  • är 18 eller äldre
  • har erhållit diagnosen inom Autismspektrumtillstånd (tex. Autism, Aspergers syndrom eller Atypisk autism)
  • kan prata god svenska eller engelska
  • har tillgång till internet via en dator

Anmäl intresse för att delta

Intresseanmälan

Anmälan är inte bindande. När du har anmält intresse, kommer du att få ett meddelande via e-post av Kaja Korošec (doktorand) med mer information om projektet. Du får ställa frågor till Kaja och sen kan du välja att säga ja eller nej till att vara med i studien.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att uppge varför. Det kommer inte att påverka dina framtida kontakter med verksamheter som kan hjälpa dig att hitta ett jobb eller börja studera.

Hur går studien till?

Om du väljer att vara med så kommer du att få två intervjuer.

1)  Vi genomför en online intervju (via Zoom). Du behöver ingen speciell programvara eller konto på din dator, klicka bara på den länk vi skickar till dig. Länken öppnar upp ett videosamtal mellan dig och intervjuaren. Du bestämmer själv vilken tid som passar dig (bokning via telefon eller e-post). Du kommer få svara på några korta allmänna frågor om din ålder, dina intressen, såsom till exempel vad du gör dagligen för att må bra, vad som stressar dig och om du spelar eller lyssnar på musik. Intervjun tar mellan 30 och 60 minuter.

2)  Efter ett par veckor bjuder vi in dig igen till den andra intervjun med samma intervjuare. Intervjun tar max 30 minuter och sker digitalt (via Zoom). Intervjuaren ställer några uppföljande frågor kopplat till den första intervjun.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Frågorna om dina dagliga utmaningar och om vad som kan tänkas stressa dig i olika situationer kan påverka dig på olika sätt. Det kan till exempel väcka negativa känslor hos dig eller framkalla negativa minnen av något slag. Intervjuaren är utbildad för att stödja dig i denna process. Du kan när som helst be om hjälp om du behöver förtydliga någon fråga eller om du behöver annan hjälp. Du kan även avstå från att svara på de frågor du tycker är för personliga eller som du upplever är för svåra. Efter intervjun har du möjlighet att prata med intervjuaren om hur du mår och hur du har upplevt intervjun. Du kan även kontakta den ansvariga för studien, Kaja Korošec (utbildad psykolog).

Vad händer med mina uppgifter?

Informationen vi kommer att behandla och använda i forskningsprojektet är hämtad från de två intervjuerna som gjorts med dig. Intervjuerna kommer att spelas in på en video- och ljudfil. All information kommer att hanteras och förvaras i säkra databaser på Karolinska Institutet och sparas i tio år för att sedan förstöras. I den information som sparas om dig i databasen har din identitet ersatts av en kod och ingen utanför studien kan ta del av informationen. En lista med ditt namn och kod kommer att förvaras separat inlåst i ett skåp. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är av allmänt intresse och följer dataskyddsförordningen.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Du som deltar i studien kan när som helst efter genomförd studie få tillgång till dina resultat. Studiens resultat kommer även att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Du som forskningsperson behöver inte ta del av resultat om du inte vill. Projektet hanterar även eventuella oförutsedda fynd från studien med högsta konfidentialitet.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har frågor är du välkommen att kontakta oss

 

Profile image

Kaja Korošec

Doktorand

Kontakt

Kaja Korošec Doktorand