Publicerad: 2023-07-04 11:32 | Uppdaterad: 2023-07-04 11:32

Mottagare av CIMED medel 2024-2026 på Labmed

Vi gratulerar de 5 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.

CIMED projektbidrag 2024-2026 Junior

Daniel Hagey

Projekttitel: Multi-cancer early detection via RNA-sequencing of extracellular vesicles from blood drops.

Xiuming Liang

Projekttitel: Engineering extracellular vesicles for combination therapies of tumor.

Eric Rullman

Projekttitel: Skelettmuskelfunktion vid svår hjärtsvikt – molekylära förändringar av prognostisk betydelse och betydelsen av fysisk aktivitet.

CIMED projektbidrag 2024-2026 Senior

Annika Karlsson

Projekttitel: Dissecting antiviral T cell immunity during pregnancy and childhood in relation to viral infection, treatment, and health.

Helen Kaipe

Projekttitel: Interaktioner mellan maternella immunceller och placentan vid preeklampsi.