Publicerad: 2022-07-01 10:36 | Uppdaterad: 2022-07-01 11:55

Mottagare av CIMED medel 2023-2025 på Labmed

Vi gratulerar de 8 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.

CIMED projektbidrag 2023-2025 Junior

Anna Pasetto

Projekttitel: Design av neoantigen-baserat vacciner mot levercancer.

Miriam Elfström

Projekttitel: Optimization of cervical cancer prevention through HPV-based screening.

Oscar Wiklander

Projekttitel: Exosome-based Precision Medicine.

CIMED projektbidrag 2023-2025 Senior

Joakim Dillner

Projekttitel: Optimizing eradication of cancer-causing human papillomaviruses

Matti Lehtinen

Projekttitel: Screening of oropharyngeal sqaumous cell carcinomas (OPSCC).

Mikael Björnstedt

Projekttitel: Molecular profiling of hepatopancreatobiliary cancer and its clinical correlation as a basis for novel treatment regimens.

Peter Bergman

Projekttitel: Nytt ljus över Primär Immunbrist hos vuxna – tidig upptäckt, bättre diagnostik och ny behandling kan rädda liv

Stephan Mielke

Projekttitel: Detection and quantification of circulating CAR T cells and associated extracellular vesicles as novel tools for decision making in a real-world clinical environment.