Publicerad: 2022-03-10 14:27 | Uppdaterad: 2022-03-10 14:27

Möte på Kungliga slottet inför Världsnjurdagen

Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna
Från vänster: Maria Eriksson Svensson, Peter Stenvinkel, Annika Östman Wernerson, Prins Daniel, Jessica Smolander, Michael Olausson, Helen Erlandsson och Lars Wennberg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Med anledning av Världsnjurdagen bjöd H.K.H. Prins Daniel in sju svenska njur- och transplantationsforskare för en diskussion på Kungliga slottet.

Under mötet som ägde rum den 23 februari fick två av CLINTEC:s doktorander möjlighet att berätta om sina forskningsprojekt. Helen Erlandsson berättade om en egen studie som visar goda resultat vid uppföljning av äldre patienter som njurtransplanterats och Jessica Smolander informerade prinsen om hur Covid-19 pandemin drabbat svenska dialys- och njurtransplanterade patienter.