Publicerad: 2013-02-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Möte om framtidens cancerbehandlingar

[PRESSINBJUDAN 2013 -02-21] Välkommen till en konferens som sammanfattar det senaste inom cancerforskningen. Flera av de internationellt mest erkända cancerforskarna talar om såväl molekylärbiologin bakom cancer som läkemedel och kliniska studier.

Journalister är välkomna till kongressen samt att intervjua forskarna.

  • Konferens: Frontiers in Cancer Research and Therapy
  • Tid: torsdag 7 - fredag 8 mars 2013
  • Plats: Nobel Forum, Wallenbergsalen, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Solna

Ett tjugotal forskare ger korta föredrag om den mest aktuella cancerforskningen. Hälften av dem kommer från USA och Kanada och hälften från Europa och Israel.

Immunterapi innebär att man aktiverar immunsystemet mot tumörerna. Nyligen kom en ny behandling mot hudcancern malignt melanom som består av en antikropp som riktas mot immunsystemets T-celler. Tumörcellerna kan då inte längre känna igen T-cellen vilket ger T-cellen större utrymme att angripa tumören. En annan metod för att aktivera immunförsvaret mot tumörceller är att ta ut T-celler från patienten, manipulera dem i labbet så att de känner igen tumören bättre, och sedan föra tillbaka dem in i patienten. Michael Postow och Carl June, båda från USA, ger oss den senaste forskningen inom immunterapi mot cancer.

Nahum Sonenberg, Kanada, har ett antal idéer om behandling av cancer, till exempel att använda virus som angriper tumörer. Hans forskning om mikroRNA kan bli betydelsefull för att förstå cancers uppkomst och utveckling. MikroRNA är delar av gener som inte kodar för något protein men som ändå är mycket viktiga för regleringen av vilka gener som ska uttryckas.

Under mötets avsnitt om tumörcellsignalering berättar Stig Linder, Karolinska Institutet, om en ny klass av så kallade proteosomhämmare som kan bli nya läkemedel mot cancer i bland annat benmärgen.

Angiogenes, eller nybildning av blodkärl runt tumören, är ofta avgörande för tumörens överlevnad. Utveckling av angiogeneshämmare har därför länge varit en hoppingivande metod där bland annat Peter Carmeliet kommer att presentera olika strategier för att reglera angiogenes. Forskning kring detta och andra celler och molekyler som finns i tumörvävnadens närmaste omgivning, den så kallade mikromiljön, är intensiv. Här har Jerome Galon, Frankrike, nya spännande data om hur sammansättningen av olika immunceller i mikromiljön avgör prognosen för utvecklingen. Han är framför allt inriktad på tarmcancer. Makrofager, celler som finns i immunsystemet, har också visat sig ha stor betydelse för cancerns utveckling, till exempel när det gäller blodförsörjningen till tumören. Om detta talar Michele de Palma, Schweiz.

Konferensen är öppen för alla. Ingen registrering behövs. Konferensen Frontiers in Cancer Research and Therapy hålls i år för elfte gången.

För frågor, kontakta: