Publicerad: 2019-12-19 15:43 | Uppdaterad: 2019-12-20 15:17

Möte om Alzheimerforskning

Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Svenska Mötet för Alzheimerforskning, 20 november 2019. Foto: Maria Latorre Leal

Under en av novembers få soliga dagar samlades cirka 290 Alzheimerforskare och andra intresserade från hela Sverige i Aula Medica. Det var Centrum för Alzheimerforskning som hade bjudit in till Svenska Mötet för Alzheimerforskning den 20 november.

Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Seniora professorerna Agneta Nordberg och Bengt Winbladh. Foto: Maria Latorre Leal.

Dagen blev till för att man ville skapa ett tillfälle för möten, diskussioner samt idé- och kunskapsutbyten mellan alla som är engagerade i forskning för att lösa Alzheimers gåta.

Dagen inleddes med tal av dekan för KI Syd, Maria Eriksdotter, och därefter presenterade styrelsen för Centrum för Alzheimerforskning sig själva, sin forskning och sina förhoppningar på denna dag. I styrelsen sitter Maria Lindskog (föreståndare), Dorota Religa, Chengxuan Qiu och Maria Ankarcrona (ordförande), alla från Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Solen hittade in genom aulans fönster och spred ett hoppfullt ljus i lokalen. Hoppfulla var även de forskare som föreläste. Det var ett späckat schema med effektivt tempo under hela dagen.

Flera av Sveriges framstående forskare fick möjlighet att under tjugo minuter presentera det senaste inom sin forskning. Först ut var Oscar Hansson från Lunds Universitet, Lars Nyberg från Umeå Universitet samt Miia Kivipelto från KI. I samband med föreläsningarna blev det även tillfällen för frågor vilket öppnade för givande diskussioner.

Därefter fick ett tjugotal utvalda doktorander och forskare presentera sina posters på scen under en så kallad speedpresentation bestående av två minuter var.

Sedan var det dags för lunch och i samband med lunchen var det en längre postersession. Det var hela 58 abstracts-posters som visades i utställningshallen och som besöktes intensivt under de två timmarna som fanns inlagda i programmet.

Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Professor Miia Kivipelto föreläser. Foto: Kelda Stagg.

Eftermiddagen fortsatte med forskarpresentationer. Nu var det dags för Grégoria Kalpouzoz från KI, Henrietta Nielsen från Stockholms Universitet, Peter Nilsson från KTH och SciLifeLab, Ingmar Skoog från Göteborgs universitetet och Angel Cedazo-Minguez från KI och Sanofi.

Efter kaffepausen var rubriken ”Living with Alzheimer’s disease” och där presenterade generalsekreterare Liselotte Jansson Alzheimerfonden samt intervjuade Anders och Madeleine Grankvist, om deras liv sedan Anders som 52-åring fått diagnosen Alzheimers sjukdom i somras.

Avslutningsvis föreläste Dag Selin från Uppsala Universitet, Marianne Schultzberg från KI samt Per Hammarström från Linköpings universitet innan styrelsen för Center för Alzheimerforskning knöt ihop säcken med en summering av dagen. Dagen innehöll forskning på bred front med bland annat biomarkörer, proteiner, förebyggande hälsa och PET-imaging.

- Det bästa med dagen var att forskare från hela Sverige fick träffas, säger Maria Lindskog, föreståndare för Centrum för Alzheimerforskning.
- Även om vi hoppas på genombrott i möjligheten att behandla sjukdomen snart så är det fortfarande så mycket som vi inte förstår. Att få en chans att diskutera med andra forskare i fältet ger nya perspektiv på ens egen forskning, men även möjlighet att bygga på varandras kunskap och hitta samarbeten för att möjliggöra ett vidare perspektiv i forskningen.

Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Kelda Stagg
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Maria Latorre Leal
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Kelda Stagg
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto Kelda Stagg
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Foto: Kelda Stagg
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Maria Ankarcrona sammanfattar dagen. Foto: Kelda Stagg.
Swedish Meeting for Alzheimer Research November 20, 2019
Mia Lindskog, föreståndare och Maria Ankarcrona, ordförande för Centrum för Alzheimerforskning som anordnade denna dag. Foto: Maria Latorre Leal

Kontakt

Maria Lindskog Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning