Publicerad: 2014-12-15 13:52 | Uppdaterad: 2014-12-15 13:53

Möte med miljödepartementet

Den 19 december är IMMs forskare Helen Håkansson och Mattias Öberg kallade till Miljödepartementet för att diskutera behovet av en haverikommission med anledning av spridningen av perfluorerade kemikalier till dricksvatten och miljö. Bakgrunden är det brev i samma ämne som skickades till regeringen i maj, med ett större antal miljöforskare som avsändare.