Publicerad: 2018-06-20 10:34 | Uppdaterad: 2018-07-02 09:52

Möt forskare från MMK i Almedalen 2018

I femtio år har Visby och Almedalsparken varit arena för demokratin genom debatter, dialoger och samtal. Årets Almedalsvecka pågår mellan den 1 till 8 juli och forskare från MMK deltar bl a i dessa seminarier:

Almedalen, Visby

Skeletthälsa och levnadsvanor under 5000 år

Våra levnadsvanor och medellivslängden har ändrats dramatiskt sedan vi levde som jägare och samlare under stenåldern. Vårt levnadssätt skapar bestående spår i skelettet. Hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av alla män drabbas av minst en osteoporosfraktur. Frakturer kan leda till nedsatt funktionsförmåga och förkortat liv. Kan vi leva mer som de forntida invånarna för att behålla en starkare benstomme?

2 juli kl 10:30-12:30, plats: lokal B23, B-huset, Uppsala universitet, Cramérgatan 3

Medverkande från MMK: Maria Sääf

Slår nationell kunskapsstyrning sönder etablerade stödstrukturer?

Just nu införs ett nytt system för nationell kunskapsstyrning. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Det finns dock en oro att värdefull kompetens går förlorad under omstruktureringen. Hur ska det nya samarbetet fungera? Kommer det nya systemet att leda till en bättre vård för patienter med diabetes? Hur påverkas Nationella Diabetesregistret, NDR, av förändringen? Seminariet inleds med färsk statistik från NDR som visar att förbättringspotentialen fortfarande är stor; knappt hälften av patienterna i primärvården uppfyller blodtrycksmålet.

2 juli kl10:30-11:30, plats: Södra kyrkogatan 11, vid Stora Torget

Medverkande från MMK: Claes-Göran Östenson

Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?

Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är flera - det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vården byggs idag huvudsakligen upp baserat på forskning kring mäns hjärtan.

4 juli kl 14:20-15:20, plats: fartyg Sigrid, Skeppsbron

Medverkande från MMK:Kerstin Brismar

Den dolda folksjukdomen som driver bort kvinnor från arbetsmarknaden

Underfunktion i sköldkörteln är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige. I dag är 45 000 sköldkörtelpatienter så sjuka att de inte längre kan arbeta. Med rätt vård skulle fler få tillbaka sin hälsa och kunna arbeta. Vad kan vården göra för att minska lidandet och de växande sjuktalen bland sköldkörtelsjuka?

5 juli kl 10:15-11:00 plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Medverkande från MMK: Kerstin Brismar