Publicerad: 2022-06-29 11:24 | Uppdaterad: 2022-08-18 15:48

Möt den nya doktoranden André Thunberg och hans forskning om hanteringen av allvarliga barnsjukdomar i Malawi

Illustration Barncancer
Foto: Daria Kirpach

I mars 2022 hade André Thunberg sitt ISP-seminarium på institutionen för global folkhälsa. Hans forskning fokuserar på förekomsten och hanteringen av allvarliga barnsjukdomar i Malawi. Vid sidan av sina doktorandstudier arbetar André också på Astrid Lindgrens barnsjukhus som ST-läkare.

Svartvit bild på doktrorand André Thunberg
André Thunberg, doktorand vid instutionen för global folkhälsa. Foto: Private

Vad handlar din forskning om och vad förde dig till pediatrik?


"Mitt doktorandprojekt handlar om förekomsten och omhändertagandet av barn med allvarliga barnsjukdomar i Malawi. Vi studerar förekomsten av riskfaktorer för dödlighet bland barn i en öppenvårdsmiljö på landsbygden och om nuvarande riktlinjer kan identifiera svårt sjuka barn. Vidare undersöker vi rutinerna kring remissbehandling av dessa barn. Dessutom intervjuas vårdgivare för att förstå processen kring vårdsökande och även vad som påverkar om vårdnadshavarna och deras barn når fram till sjukhus efter att ha blivit remitterade från en vårdcentral", säger André.

 

"Det faktum att ett barn i Malawi löper 15 gånger större risk att dö före sin femårsdag än mina egna barn eller de barn jag möter i mitt kliniska arbete i Sverige gör denna forskning intressant och viktig för mig. De flesta av dessa dödsfall kan förebyggas, vilket säger oss att det är möjligt att minska denna ökade risk."

Vad arbetar du med för närvarande i ditt projekt? 


"Just nu arbetar jag med en kvalitativ studie genom att gå igenom intervjuer med vårdnadshavare som hänvisats från en vårdcentral till ett sjukhus på grund av sitt barns tillstånd. En del slutförde remisserna och en del gjorde det inte. Vi försöker förstå processen och hindren kring att söka vård och att fullfölja remitteringen".

Hur är det att kombinera forskning med kliniskt arbete?


"För det mesta är det bara positivt. Jag gillar variationen mellan kliniskt arbete och forskning, särskilt eftersom de två på många sätt hänger ihop. Även om kontexten och förhållandena är mycket olika är många av diagnoserna desamma. Att arbeta kliniskt med svårt sjuka barn ger en annan dimension till forskningen, tycker jag".

"Mina forskningsveckor ger mig också lite mer flexibilitet och kontroll över min egen tid. Jag kan hämta mina barn i rimlig tid utan att lämna extra arbete åt kollegorna, tillbringa tid med dem och sedan fortsätta arbetet när de sover".

"Svårigheterna med att kombinera de två är när man ibland måste arbeta med båda samtidigt. Till exempel en deadline för inlämning samtidigt som jag har ett fullspäckat kliniskt schema eller en doktorandkurs samtidigt som jag har en viktig rotation. Det kräver viss flexibilitet och kompromisser, men som sagt, för det mesta är det bara positivt med kombinationen".

Kontakt

André Thunberg Doktorand