Publicerad: 2011-10-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mor-spädbarns-psykoanalys kan skapa god spiral vid bristande anknytning

[NYHET 2010-04-09] Även om barnet är efterlängtat kan det för en del mammor vara svårt att knyta an till sin bebis som i sin tur kan bli extra skrikig, få svårt att sova eller vägra ta bröstet. En kommande doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det i sådana fall kan fungera med gemensam psykoanalytisk behandling för mamman och barnet. Särskilt om mamman upplever att hon bidrar till problemen utan att själv förstå hur.

Björn SalomonssonFoto: Tommy Engman

I sin doktorsavhandling presenterar läkaren och psykoanalytikern Björn Salomonsson en randomiserad behandlingsstudie av 80 mammor med barn under 18 månaders ålder, som rapporterat problem vid undersökningar på barnavårdcentraler och amningsmottagningar i Stockholm samt från föräldrasajter på internet. Mammor och barn delades in i två grupper om vardera 40 par, för antingen behandling hos psykoanalytiker (Mother-Infant Psychoanalytic treatment, MIP) eller enbart kontakt med BVC. Alla barnen genomgick hälsoscreening av en barnläkare och fortsatte besöken på BVC. MIP-gruppen fick dessutom behandling av psykoanalytiker vid Spädbarnsmottagningen i Stockholm. Den genomfördes under ett par månaders tid med två till tre sessioner i veckan. Uppföljningar gjordes efter ett halvår.

Studien visade att MIP-mammorna fick bättre resultat avseende depression mätt med ett standardiserat frågeformulär. Deras förhållande till barnet liksom känsligheten för hans/hennes signaler förbättrades också mer än hos BVC-mammorna. Alla spädbarn blir inte så påverkade av att mamman är deprimerad och kanske gråter när hon möter barnets blick. Andra reagerar med att avvisa mammans kontaktförsök och blir kinkiga. Särskilt i det senare fallet kunde MIP skapa en god spiral för relationen mellan mamman och barnet, visar avhandlingen.

Bedömningen av samspelet mellan mor och barn samt deras psykiska välmående gjordes genom att Björn Salomonssons intervjuer videofilmades och granskades av utomstående behandlare. Fler studier behövs dock innan man kan tala om säkra forskningsresultat, exempelvis mer forskning om hur MIP fungerar på andra typer av urval och när pappan/partnern är med i behandlingen.

Doktorsavhandling:

Björn Salomonsson

Baby worries; A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment

ISBN: 978-91-7409-830-3

Avhandlingen läggs fram vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, enheten för barn- och ungdomspsykiatri. Huvudhandledare har varit professor Per-Anders Rydelius. Bihandledare har varit professor emeritus Rolf Sandell och docent Andrzej Werbart. Disputation sker den 16 april 2010.

För frågor, kontakta: