Publicerad: 2024-04-25 15:53 | Uppdaterad: 2024-04-25 15:58

Molnbaserad personlig hälsojournal med AI – är det säkert?

Niklas Lidströmer GPOC
Niklas Lidströmer GPOC Photo: N/A

I en nyligen publicerad artikel in Nature Communications, introducerar forskare från CMM konceptet Global Patient co-Owned Cloud (GPOC). Dr Niklas Lidströmer med medförfattare undersöker de tekniska och säkerhetsmässiga aspekterna av GPOC. De belyser dess delägarskapsmodell av medicinska journaler för patienter, samt dess molnbaserade infrastruktur, kryptering och blockchain-skydd.

Världskarta med ansikten
World map with faces for GPOC Photo: N/A

Författarnas vision är att verka för global implementering av GPOC, vilken de menar kan komma att ha avgörande betydelse för utvecklingen och spridningen av artificiell intelligens inom medicinsk vetenskap och sjukvård.

Sedan 2010 har Dr Niklas Lidströmer drivit visionen om en molnbaserad, blockchain-skyddad, krypterad patient-delägd global medicinsk journalplattform. Ursprungligen känd under namnet GlobeDoc. De senaste fem åren känd som Global Patient co-Owned Cloud (GPOC). Detta initiativ är lovande för utvecklingen och spridningen av artificiell intelligens i medicinsk vetenskap och sjukvård. Dr Lidströmer tillhör Eric Herlenius’ grupp på CMM.

Den nyligen publicerade artikeln undersöker de tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningarna för GPOC, med betoning av dess patientdelägarskap, molnbaserade natur, kryptering och blockchain-skydd.

Molnbaserade medicinska patientjournaler ökar globalt. Denna artikelserie introducerar konceptet GPOC för patientjournaler och består av fem delar, där den nu publicerade artikeln fokuserar en systematisk review och metaanalys. Den undersöker de tekniska, datalogiska, och säkerhetsmässiga förutsättningarna, och analyserar tolv faktorer, inkluderande datasäkerhet, effektivitet, kostnad, kryptografi, och tillgång.

Studien visar avsaknad av tidigare publikationer om patientdelägarskap av hälsodata i medicinska journaler, och en frånvaro av global standard inom detta område. Den betonar också vikten av patientens delägarskap av sina medicinska data. Studien presenterar en patientcentrerad global medicinsk journal med delägarskap för patienter, för att underlätta patientinsikt, tillgång, och aktivt deltagande i sjukvården. Dessutom, föreslår artikeln att patientens delägarskap av hälsodata utgör en ny mänsklig rättighet.

De tekniska och kryptologiska förutsättningarna är noggrant undersökta med en metaanalys som belyser en möjlig globalt distribuerad, homomorfiskt krypterad, och blockchain-skyddad medicinsk journal där patienterna är delägare.

Studien, som genomförts i samarbete med Karolinska Universitetsbiblioteket, omfattar en uttömmande review av 16 000 artiklar, följd av en metaanalys – den första inom detta område.

Jämförelser gjordes inom kryptering, kostnad (gas), prestanda, effektivitet, blockchain, dataöverföring, och andra vitala parametrar för nätverksfunktion, stabilitet och säkerhet.

GPOC-serien innehåller ytterligare fyra kommande artiklar. Den börjar med en global GPOC Survey som erhållit svar från alla världens hälsoministerier och större internationella organisationer, följd av en review och intervjuserie om relevant etik, policy och reglering. Därefter samlade ett Delphi Summit delegater från hela världen för att diskutera GPOC-konceptet.

Slutligen, presenteras den tekniska GPOC Sandboxen, som är byggd på insikterna från hela serien och som delas öppet för globalt experiment, utveckling och förverkligande av GPOC.

Kontakt

Niklas Lidströmer Anknuten till Forskning