Publicerad: 2012-09-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 13:25

Möjligt nytt läkemedel mot obotlig blodsjukdom

Forskning från Karolinska Institutet visar att sorafenib, ett läkemedel som används vid långt framskriden cancer i njurarna och levern, även skulle kunna fungera mot multipelt myelom. Sjukdomen är en av de vanligare formerna av blodcancer och är i regel omöjlig att bota.

– De nya läkemedel som kommit på senare år, så som bortezomib, har ökat överlevnaden i denna svåra och komplexa sjukdom. Dock har heterogenitet i sjukdomsförloppet, behandlingssvar och utveckling av resistens mot aktuella läkemedel, som leder till återfall hos i stort sett alla patienter, gjort det nödvändigt att hitta nya och bättre behandlingar, säger Theocharis Panaretakis, docent i experimentell onkologi, som lett studien.

Myelom förekommer enbart hos vuxna; det är ovanlig före 40 års ålder och de flesta patienter är över 60 år när de får sin diagnos. Sjukdomen kan ligga latent i kroppen i många år, men blir inte farlig eller behandlingsbar förrän patienten börjar uppvisa symptom.

Myelomcellerna finns i första hand i benmärgen, och eftersom det är i benmärgen som blodcellerna bildas blir därmed den normala blodbildningen kraftigt störd. Det kan även uppstå ansamlingar av elakartade cancerceller eller tumörer utanför benmärgen och ordet multipelt syftar just på denna spridning.

En vanlig effekt av multipelt myelom är benskörhet och till följd av det benfrakturer och sammanpressade ryggkotor med kraftig ryggsmärta som resultat. Patienterna drabbas också av blodbrist (anemi), trötthet, njursvikt och ofta ökad infektionsbenägenhet.

Den aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Cancer Research, är gjord på cellprover från människa och i möss (cellinjer). De patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset som lämnade prover hade fått diagnosen multipelt myelom och hade med några undantag inte genomgått tidigare behandling mot sjukdomen.

Forskarna visar bland annat hur sorafenib genom att förhindra viss aktivitet på proteinnivå framkallar celldöd i humana myelomcellinjer i laboratoriemiljö. Detta sker även när myelomcellerna utvecklat resistens mot bortezomib. Forskarna testade också sorafenib i levande möss och kunde då se att läkemedlet antingen förhindrade eller försenade sjukdomsförloppet. Sammantaget menar forskarna att resultaten stödjer användning av sorafenib i kombination med andra läkemedel vid behandling av multipelt myelom.

I arbetet med studien har även forskargrupper vid Uppsala universitet och Belgien deltagit. Forskningen har utförts med finansiellt stöd av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Cancerföreningen och Åke Wibergs Stiftelse.

Publikation

Sorafenib has potent antitumor activity against multiple myeloma in vitro, ex vivo, and in vivo in the 5T33MM mouse model.
Kharaziha P, De Raeve H, Fristedt C, Li Q, Gruber A, Johnsson P, et al
Cancer Res. 2012 Oct;72(20):5348-62