Publicerad: 2012-10-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 09:41

Möjlighet till dubbel doktorsexamen i nytt svenskt-sydafrikanskt samarbete

En ny form av samarbete mellan Karolinska Institutet i Sverige och Stellenbosch University i Sydafrika gör det möjligt för forskarstuderande att ta doktorsexamen (PhD) vid båda lärosätena samtidigt.

Studier med sikte på doktorsexamen kommer att kunna bedrivas inom ramen för ett PhD-program gemensamt för båda universiteten, och avslutas genom gemensam disputation och bara en doktorsavhandling. Forskarstuderande som fullföljer programmet kommer att tilldelas två likvärdiga doktorsgrader från vart och ett av universiteten.

Forskningsarbetet som ligger till grund för den dubbla doktorsexamen kommer att bedrivas såväl vid Karolinska Institutet i Sverige som vid Stellenbosch University i Sydafrika.

En formell överenskommelse om det gemensamma PhD-programmet undertecknades nyligen av Harriet Wallberg-Henriksson, professor och rektor för Karolinska institutet, och av professor H. Russel Botman, rektor för Stellenbosch University .

– Karolinska Institutet är mycket intresserat av att samarbeta med Stellenbosch University genom utbildningsprogram och inom forskningen. Inrättandet av det gemensamma PhD-programmet för forskarstuderande och den dubbla doktorsexamen är bra åtgärder för att öka och formalisera samarbetet mellan våra båda lärosäten, förklarar Harriet Wallberg-Henriksson.

Exempel på samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stellenbosch University finns redan idag. Det gäller enskilda forskningsprojekt inom ett flertal forskningsområden, såsom medicin, biomedicin, biofysik, neurovetenskaper, farmakologi och farmaci samt vårdvetenskap. Inom ARCADE, ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som syftar till att förstärka utbildnings- och forskningspotentialen vid afrikanska universitet söder om Sahara, finns intresse för forskarutbildningssamarbete med Stellenbosch University.

– Den nya överenskommelsen gör det möjligt för forskare vid såväl Karolinska Institutet som Stellenbosch University att initiera nya samarbetsprojekt och att utöka sådana som redan pågår, säger Anders Gustafsson, professor och dekanus för forskarutbildningen vid Karolinska Institutet. Överenskommelsen ger dessutom våra doktorander tillfälle att vistas och att arbeta vid ett universitet med högklassig forskning inom områden som är viktiga för Karolinska Institutet.