Publicerad: 2023-10-18 16:56 | Uppdaterad: 2024-03-28 14:32

Möjlighet att söka bidrag för kapacitetshöjande utbildningsprogram

Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka bidrag för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse samt grön omställning inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030. Utbildningsprogram genomförs inom SI Public Sector Innovation Programme.

Målgruppen för programmen ska vara tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer enligt OECD-DAC.

Utbildningsprogrammet ska tydligt kopplas till ett eller flera mål och/eller delmål i de globala målen och formuleras utifrån inriktningen innovation eller grön omställning.

KI har tidigare omgångar beviljats medel för att genomföra två utbildningar:

Ansökan

Mer information om ansökan finns på Svenska Institutets hemsida. Deadline för ansökan är 14 november 2023.

Har du idéer om ett utbildningsprogram som du skulle vilja söka bidrag för? Kontakta mig gärna!

Profile image

Ylva Olsson

Projektledare
+46852486036