Publicerad: 2019-01-29 12:02 | Uppdaterad: 2019-01-29 14:11

Möjlighet att examineras på nedlagda kurser

Kurserna Ledarskap och organisations utveckling 1, 30 hp med kurskod 2QA079 och Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp med kurskod 2QA203 gavs för sista gången med start 2016 respektive 2017 och beslut om att lägga ner kursplanerna har tagits i utbildningsnämnden på LIME den 2018-12-13.

Studenter som har varit kursregistrerade och deltagit i undervisningen har möjlighet att examineras på kurserna under en tvåårsperiod fr.o.m. nedläggningsdatum. Det innebär att absolut sista möjlighet att examineras på kursen är under december 2020.

För information om hur du går tillväga för att examineras, kontakta institutionens studievägledare

Studievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se