Publicerad: 2015-11-08 12:03 | Uppdaterad: 2015-11-23 13:34

Möjlig biologisk funktion för alzheimerproteinet amyloid-beta

Senior Researcher Taher Darreh-Shori. Photo:Selma Wolofsky, Dept. of NVS, Karolinska Institutet.

Amyloid-β-peptider, som tycks vara toxiska och misstänks ligga bakom Alzheimers sjukdom, har i själva verket en biologisk funktion. Detta enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Upptäckten, som publiceras i tidskriften Brain, kan bidra till att förklara varför de så kallade kolinerga signalsystemen är de första att skadas vid Alzheimers sjukdom.

Tillbaka till sektionen för translationel Alzheimer neurbiologi

Forskningen kring amyloid-β-peptider vid Alzheimers sjukdom har främst handlat om att de tycks vara toxiska och en del av orsaken till sjukdomen. Vid Alzheimers sjukdom påverkas särskilt kolinerg signalering via signalsubstansen acetylkolin på ett tidigt stadium, men varför det är så är ännu okänt.

Den aktuella studien tyder på att amyloid-β har en fysiologisk funktion och påverkar jämvikten av acetylkolin i hjärnan. Forskarna har upptäckt att amyloid-β bildar särskilda komplex, som de kallar BAβAC (BChE/AChE/Aβ/ApoE complex). I komplexet finns två olika enzymer som bryter ner aceylkolin vid kopplingarna, synapserna, mellan nervceller eller mellan nervceller och så kallade gliaceller.

– När amyloid-β binder till dem blir enzymerna hyperaktiva, så att signalsubstansen acetylkolin bryts ner snabbare. Det i sin tur skulle kunna förändra den funktionella statusen hos gliaceller, som astrocyter och oligodendrocyter, i hjärnan, säger Taher Darreh-Shori, senior forskare vid NVS, som har lett arbetet med studien.

Publikation

Amyloid-β peptides act as allosteric modulator of cholinergic signaling through formation of soluble BaβACs
Rajnish Kumar; Agneta Nordberg, Taher Darreh-Shori
BRAIN, first published online: 2 November 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awv318 awv318

Contact

Forskare

Taher Darreh-Shori

Telefon: 08-524 835 29
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Taher.Darreh-Shori@ki.se