Publicerad: 2020-04-15 12:42 | Uppdaterad: 2020-04-16 16:25

Mobiltelefonanvändning och sömn

Forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) har studerat om radiofrekventa fält vid mobiltelefonanvändning påverkar sömnen.

Nära 25 000 personer i Sverige och Finland har deltagit i COSMOS-studien genom att vid två tillfällen besvara ett frågeformulär om bland annat sömnkvalitet och mobilvanor. Längre samtalstid med mobiltelefon var korrelerat till mindre störd sömn, men insomni var något vanligare bland de 10% av deltagarna med längst sammanlagd samtalstid. Sambandet med insomni försvann när analyserna tog hänsyn till att den radiofrekventa exponeringen är lägre från nyare generationers mobiltelefoni. Resultaten stödjer inte hypotesen att de radiofrekventa fälten har negativ effekt på sömnen. Andra aspekter av omfattande mobiltelefonanvändning kan vara alternativa förklaringar till sambandet med insomni.

Long-term effect of mobile phone use on sleep quality: Results from the cohort study of mobile phone use and health (COSMOS).
Tettamanti G, Auvinen A, Åkerstedt T, Kojo K, Ahlbom A, Heinävaara S, et al
Environ Int 2020 Apr;():105687

Kontaktperson