Publicerad: 2007-11-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Mobilen kan störa din sömn

Ett första resultat i en studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet visar att radiofrekventa fält (RF) från mobiltelefoner både kan försämra sömnen och orsaka huvudvärk.

Lena Hillert, forskare vid Karolinska Institutet redovisar en del av studieresultaten på torsdag vid den medicinska riksstämman i Älvsjö.