Publicerad: 2016-10-26 13:40 | Uppdaterad: 2016-10-27 08:39

Mjölksyremätning ger bättre behandling vid förlossning

Värksvaghet vid förlossning är ett stort problem inom obstetriken. En studie från Karolinska Institutet visar på en enkel metod som kan förbättra möjligheterna att bedöma och behandla värksvaghet. Studien är publicerad i tidskriften PLOS ONE och bland annat finansierad av Bill and Melinda Gates Foundation.

Värksvaghet innebär att kvinnan har smärtsamma men ineffektiva värkar. Livmodersammandragningar kommer regelbundet men livmoderhalsen vidgas inte och fostret tränger inte ner igenom förlossningskanalen.
Vid all muskelansträngning bildas mjölksyra, så även i livmoderns muskulatur. Mjölksyreproduktionen sker framförallt i samband med syrebrist i muskeln. Vid värksvaghet blir perioderna av syrebrist längre och mjölksyra ansamlas.

Bara i Sverige diagnostiseras omkring 20 000 kvinnor per år med värksvaghet, vilket resulterar i avstannad förlossning. De bakomliggande orsakerna är inte kända men tillståndet behandlas med oxytosin, vars effekt dock varierar kraftigt mellan individer.
Studier vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset visar på ett nära samband mellan livmoderns mjölksyra och nivån av mjölksyra I fostervattnet. Genom att analysera fostervatten som rinner ut under förlossningen kan förlossningspersonal få god information om livmoderns aktuella mjölksyrenivå.

– Vi har utvecklat en klinisk applikation som mäter mjölksyrenivån i fostervattnet, säger Eva Wiberg Itzel, docent vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska Institutet. Den gör att vi bättre kan handlägga den enskilda kvinnans förlossning.

Studien visar att stimulans med oxytocin fungerar bra vid avstannade förlossningar där mjölksyrenivån i fostervattnet är låg. I 75 procent av fallen avslutades förlossningen spontant vaginalt och kejsarsnittsfrekvensen var nio procent. I gruppen med uppmätt hög mjölksyrehalt var den spontana vaginala förlossningsfrekvensen betydligt lägre: 36 procent och 37 procent förlöstes med kejsarsnitt. Vid avstannad förlossning och hög mjölksyrehalt förekom oftare komplikationer som blödningar och infektioner liksom att barnet föds med syrebrist.

Forskningsresultaten visar på ett möjligt förbättrat omhändertagande av mor och barn vid förlossning, såväl i Sverige som i andra länder.

– Globalt sett dör många kvinnor av komplikationer kopplade till värksvaghet. Att vi får möjlighet att mäta individuella skillnader i mjölksyreproduktion innebär att vi kan skräddarsy och göra individuella bedömningen vid varje förlossning. Framför allt innebär det att vi kan använda oxytocin där det gör mest nytta, säger Eva Wiberg Itzel.

Övriga finansiärer till studien är Johan & Jacob Söderbergs stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare.

Publikation

”Amniotic fluid lactate (AFL): a new predictor of labor outcome in dystocic deliveries”
Eva Wiberg-Itzel, Andrea B Pembe, Hans Järnbert-Pettersson, Margareta Norman, Anna-Carin Wihlbäck, Irene Hoesli, Monya Todesco Bernasconi, Elie Azria, Helena Åkerud och Elisabet Darj.

PLOS ONE, publicerad online 26 oktober 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0161546