Publicerad: 2011-06-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Missuppfattning om kö till uppdragsutbildning

[NYHET 2011-06-13] Den medierapporteringen som skett de senaste dagarna om Prins Daniels utbildning vid Karolinska Institutet kan uppfattas som att det är möjligt att köpa sig förbi ansökningskön till universitetet. Något sådant är dock inte möjligt, då så kallad uppdragsutbildning sker på helt andra premisser än reguljär universitetsutbildning.

Uppdragsutbildning anordnas vid alla svenska högskolor och universitet enligt förordning 2002:760 i högskolelagen. Syftet är att erbjuda arbetsgivare, så som landsting, statliga myndigheter, intresseorganisationer och privata företag, möjlighet till kompetenshöjning av personer verksamma inom sin organisation. Utbildning anordnas i den mån det finns efterfrågan och bekostas av kunden. Någon konkurrens med det reguljära utbildningsutbudet vid lärosätet finns inte och antagning till de olika typerna av utbildning sker helt skilt från varandra. Privatpersoner kan inte heller själva betala för uppdragsutbildning.

Mediefrågor till KI:s ledning, kontakta: