Publicerad: 2022-03-31 08:30 | Uppdaterad: 2022-03-31 08:32

Miriam Nauri utsedd till ny bibliotekschef på KI

Miriam Nauri blir ny bibliotekschef på Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB). Hon tillträder tjänsten i september 2022. Välkommen!

Miriam Nauri, porträttbild.
Miriam Nauri, blivande bibliotekschef på KIB. Foto: Privat

Berätta kort om din bakgrund. Vad har du jobbat med tidigare?

– Jag jobbar idag som bibliotekschef på Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetade jag i sjutton år på Kungliga biblioteket (KB), senast som avdelningschef och del i myndighetens ledningsgrupp. Jag är intresserad av internationellt samarbete och har bl.a. haft förtroendeuppdrag för International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Varför sökte du dig till KI och vad ser du mest fram emot i rollen som bibliotekschef på KIB?

– Jag hoppas kunna bidra till en kreativ och humanistisk arbetsplats som tar tillvara människors kompetenser och drivkrafter. Det känns meningsfullt att kunna bidra till att det kan skapas ny banbrytande kunskap om livet och att denna kunskap finns tillgänglig för alla som behöver den.

– Genom mitt yrkesliv har jag på olika sätt kommit i kontakt med kolleger på KIB och det arbete som görs här. Det bestående intrycket är av en arbetsplats som främjar kontinuerlig kompetensutveckling, höga ambitioner och hög trivsel. Jag vill bygga vidare på den goda grund som finns och skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

– Jag ser mest fram emot att möta kollegerna på KIB och att lära känna KI. Jag räknar med en intensiv läroperiod den första tiden och hoppas få så mycket vägledning som möjligt av alla jag möter!

Hur ser du på universitetsbibliotekets roll och utmaningar idag?

– Det kan vara en utmaning att förklara bibliotekets roll idag när vetenskaplig information inte förmedlas tryckt på papper och allt upplevs finnas ”på Google”. Att forskningsresultat finns bevarade, är identifierbara, tillgängliga och kan återfinnas är i hög grad tack vare den infrastruktur av system, standarder och överenskommelser som bibliotekarier utvecklar och är experter på. Den infrastrukturen är idag digital och mer global än någonsin. Kärnuppdraget kvarstår och har blivit mer komplext. Den ökande komplexiteten omfattar inte bara de tekniska bitarna, utan minst lika mycket de politiska, juridiska, kommunikativa och ekonomiska delarna som krävs för att informationsutbyte ska kunna ske. Samtidigt är det bibliotekets uppdrag att göra det hela enkelt. Universitetsbibliotekets roll är att stödja vetenskaplig kommunikation så att den kan bedrivas så öppet, enkelt, hållbart och beständigt som möjligt.

– Universitetsbibliotekarierna har också en viktig pedagogisk roll som experter inom informationssökning, informationshantering och källkritik.

– Slutligen är universitetsbiblioteket också en plats för fritt utforskande. Det är platsen för självständigt lärande, där du ska kunna fördjupa dig och alltid kunna finna nya spännande vinklar på dina frågor.

Miriam Nauri efterträder Annikki Roos som gick i pension 1 februari.

Kontakt

Marie Ols Administrativ Chef
+46852484114