Publicerad: 2015-08-12 14:28 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:36

Miriam Elfström får Dimitris N. Chorafas pris

Miriam Elfström, tidigare doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik får Dimitris N. Chorafas pris 2015 för sin avhandling Optimizing cervical cancer prevention through screening and HPV vaccination.

I sin avhandling beskriver hon bland annat den långsiktiga effektiviteten av olika screeningstrategier och de långsiktiga riskerna som associeras med HPV-infektioner, kvaliteten hos olika screeningprogram och dess organisation samt hur effektiva olika vaccinationsstrategier är. Syftet med den forskningen är att maximera nyttan av preventionsinsatser i Sverige och Europa.

Som doktorand har Miriam Elfström varit försteförfattare till en artikel i British Medical Journal och medförfattare till en artikel i The Lancet. Efter sin forskarutbildning arbetar Miriam Elfström som postdoktoral forskare på institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet och processledare för cancerprevention på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Läs nyhet om Miriam Elfströms forskning

Dimitris N. Chorafas Foundation inrättades 1992 och stiftelsen har sedan 1996 ett samarbete med 23 partneruniversitet, däribland Karolinska Institutet. Ämnesområdet ”Medical science” vänder sig till nydisputerade alternativt doktorander som befinner sig i slutfasen av doktorandarbetet. Kandidaterna får vara högst 30 år vid disputation.