Publicerad: 2022-09-20 11:50 | Uppdaterad: 2022-09-20 11:50

Minisymposium om "COVID-19, genes and immunity"

Den 27 september arrangeras ett minisymposium i anslutning till 2022 års Nicholson lecture med fokus på COVID-19 och immunrespons mot SARS-CoV-2

Aktuella resultat avseende forskning på COVID-19 och immunrespons mot SARS-CoV-2 efter naturlig infektion och vaccination kommer att presenteras. Årets Nicholsonföreläsare professor Michel C. Nussenzweig är inbjuden talare.

Ingen registrering är nödvändig. Kaffe kommer serveras. Fullständigt program.

Kontakt

Mia Bjerke Avdelningssamordnare
08-524 869 06