Publicerad: 2023-02-27 13:53 | Uppdaterad: 2023-02-28 09:12

Mingel med prefekten på Labmed

Den 16 februari fick personalen på institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) chansen att mingla med institutionens nya prefekt - Jonas Fuxe.

Jonas Fuxe håller i en mikrofon och pratar vid mingel med institutionen för laboratoriemedicin.
Jonas Fuxe, ny prefekt, talar vid mingel med personalen vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Jenny Degerholm Langsmo

Cirka 60 kollegor samlades i ANA Futuras mattorg för att höra institutionens nya prefekt Jonas Fuxe ge en kort presentation om vilka prioriterade planer han har på sitt bord under den närmsta tiden.

Nya möten

Jonas har påbörjat enskilda möten med alla avdelningschefer på institutionen för att höra mer om vilka behov som finns på avdelningarna i nuläget.

Den 15 mars ska vi starta upp ett gemensamt "PI-möte" där alla forskargruppsledare bjuds in för att dels få information i olika områden, men framför allt för att få möjlighet till att träffas och utbyta erfarenheter. 

Arbetsgrupper

Det finns också en plan att starta arbetsgrupper på institutionen inom ex. rekrytering, strategier och innovation. Tanken är att dessa grupper ska arbeta parallellt med ledningsgruppen.

Ny ordförande i arbetsmiljögruppen

Jonas passade även på att nämna den goda nyheten att vi har en ny ordförande i arbetsmiljögruppen: Annika Karlsson på avdelningen för klinisk mikrobiologi.

Efter presentationen fick alla möjligheten att mingla och ställa frågor till Jonas samtidigt som det bjöds på goda snittar och dryck.

Tack till alla som kom!

Jonas presentation