Publicerad: 2014-10-16 11:03 | Uppdaterad: 2014-10-16 16:43

Miljöpolitikens nya spelplan

Miljöpolitik bör genomsyra all politik. Miljöforskningsberedningen föreslår i sin rapport att inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under regeringschefen. Sverige bör fortsätta att vara ett föregångsland på klimatområdet, skriver miljöforskningsberedningen, som på torsdagen lämnade sin rapport till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Överlämning av bok till miljöminister Åsa RomsonDagens miljöpolitik räcker inte. De globala klimatutsläppen fortsätter att öka och belastningen på planetens ekosystem växer. I Sverige kommer miljömålen med få undantag inte att nås om inte ytterligare åtgärder införs menar miljöforskningsberedningen, som består av ett antal representanter från universitet och miljöinstitut, däribland Marie Vahter, professor i miljömedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

"Miljöpolitikens spelplan" är ett arbete som genomförts inom Miljöforskningsberedningen med syfte att djupare förstå vad som långsiktigt krävs för kvalitativa framsteg inom det miljöpolitiska fältet. I denna bok, som skrivits gemensamt av forskarna och huvudsekreteraren i beredningen, analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

Läs sammanfattningen av miljöforskningsberedningens rekommendationer på DN debatt

Beställ rapporten Miljöpolitikens spelplan här

Professor, senior

Marie Vahter

Telefon: 08-524 875 40
Enhet: Metaller och hälsa
E-post: Marie.Vahter@ki.se