Publicerad: 2014-05-27 15:16 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:46

Miljonsatsning på KI:s cancernätverk

Karolinska Institutets cancernätverk, KICancer, får 15 miljoner kronor från Radiumhemmets Forskningsfonder för en särskild satsning på utveckling av ny cancerdiagnostik och behandling.

Vid större cancercentrum runt om i världen tas patientnära utvecklingsprogram fram under beteckningen ”personalised cancer medicine”, PCM. I sådana program utvärderas biomarkörer, som kan styra diagnostik och val av behandling på ett sätt som skräddarsys för patienten. Biomarkörerna kan också vara till hjälp för att följa behandlingseffekten.

Radiumhemmets Forskningsfonders nya satsning går till ett sådant projekt om individualiserad cancerbehandling. Rolf Lewensohn, professor i onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, och Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet, är ansvariga för forskningsprojektet.

I projektet kommer biomedicinska och kliniska forskare att samverka med målet att koppla så kallade tidiga kliniska prövningar (första fasen i utprövning av ny behandling), till biomarkörstudier med målsättningen att upptäcka nya markörer. Målet är också att utvärdera och skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar av nya behandlingar.