Publicerad: 2023-05-26 11:04 | Uppdaterad: 2023-05-26 12:27

Miljonregn över NVS i FORTE-bidrag

Regnar sedlar och mynt från ett paraply
Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

I FORTE:s utlysning inom äldreområdet 2023 (Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, värdigt och delaktigt åldrande) får fyra forskare vid NVS samt en anknuten forskare dela på drygt 60 miljoner kronor. NVS gratulerar dem alla!

Susanne Guidetti, avdelningen för arbetsterapi, får 23 991 000 kr i programbidrag för projektet ”Framtidens hälsosamma åldrande- ett program för prevention och interventioner genom god och nära vård som stödjer ett bra vardagligt liv”.

Lena Dahlberg, avdelningen för Aging Research Center, får 23 819 000 kr i programbidrag för projektet ”Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring”.

Serhiy Dekhtyar, avdelningen för Aging Research Center, får 4 996 000 kr i projektbidrag för projektet ”Depression hos äldre: förbättra förebyggande åtgärder och vård genom att ta hänsyn till övergångar över hela spektrumet av depressiva symtom”.

Breiffni Leavy, avdelningen för fysioterapi, får 4 464 000 kr i projektbidrag för projektet ”Främjande av aktivt åldrande och delaktighet hos äldre personer och personer med Parkinsons sjukdom genom digital teknik - patient, anhörig och vårdgivarperspektiv”.

Lena Rosenberg, professor vid Jönköping University och anknuten till avdelningen för arbetsterapi, får 5 000 000 kr i projektbidrag för projektet ”Särskilda boenden som teknologiska habitat – Digital teknik som stöd för medborgerlighet, delaktighet och värdighet för äldre som bor på särskilt boende”.