Publicerad: 2016-11-22 09:50 | Uppdaterad: 2017-02-28 09:07

Miljoner till OnkPat-forskare från Familjen Erling-Perssons stiftelse

Familjen Erling-Perssons stiftelse har beslutat att ge ett mångmiljonbelopp till ett KTH-projekt, där OnkPats Rolf Lewensohn och Kristina Viktorsson har nyckelroller.

Projekt: Detektion och analys av tumör-och blodburna markörer med ny nano-teknologi för tidig diagnostik och monitorering av cancerRolf Lewensohn, foto: Ulf Sirborn.

Forskningsledare: Jan Linnros, professor ICT-skolan, KTH.

KI-forskare: Rolf Lewensohn, professor, och Kristina Viktorsson, forskare, båda vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Övriga samarbetspartners: Amelie Eriksson Karlström, professor BIO-skolan, KTH, Afshin Ahmadian, professor BIO-skolan, KTH och SciLifeLab, samt Björn Samel, forskare Acreo Swedish ICT.

Anslag: 29,8 miljoner kronor fördelat på tre år.

Vid solida tumörer är tumörmarkörer viktiga för att avslöja metastasering och för att förutsäga effekten av till exempel modern målsökande terapi. Provtagning från tumören är ofta svår på grund av tumörens lokalisering och ofta utvinns endast en minimal mängd tumör som kan användas för biomarköranalys. Vanligen utsöndrar tumörer dock mycket små mängder vävnadsfragment (exosomer) i blod som speglar tumörens RNA, mikro-RNA och ytproteiner. Även fritt cirkulerande tumör-DNA finns ofta i patientblod. Behovet är därför stort att utveckla teknologier som på ett robust och kvantitativt sätt ur ett sådant material kan identifiera tumörmarkörer i extremt små mängder material.

Projektgruppen vid KTH, Karolinska Institutet och SciLifeLab kommer utveckla kiselchip-baserade metoder med nano-biosensorer för att kunna isolera framför allt exosomer och studera deras protein, RNA och mikroRNA-uttryck. Sensorernas funktion bygger på att antikroppar och andra så kallade bindare fångar och binder tumör-exosomer, vars signalvägar sedan kan mätas – något som i sin tur speglar tumörens egenskaper.

På så sätt vill forskargruppen skapa metoder som på ett kvantitativt sätt ska kunna detektera tumörförekomst och följa deras respons på olika målsökande terapier som används kliniskt, till exempel målsökande behandling mot cellreceptorer som muterad EGFR och EML4-Alk. Metoderna ska även prövas för tidig detektion och diagnos av cancer. Forskarnas fokus kommer vara på prover från patienter med den vanligaste formen av lungcancer, icke-småcellig lungcancer och bröstcancer. Blodprover kommer också analyseras under lungcancer patienters behandling med målsökande läkemedel mot såväl muterade tillväxtfaktorreceptorer som immunologiska signalvägar vilka attackeras under immunterapi med antikroppar.

– I och med denna generösa donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse hoppas vi i samverkan med forskare på KTH kunna skapa en analysplattform baserad på nanochip för biomarkörstudier i tumör och blod och därmed skapa verktyg för fördjupad individualiserad cancerbehandling säger Rolf Lewensohn.

Detta är en förkortad version av en längre artikel publicerad av Katarina Sternudd den 1 november 2016:
Miljoner till KI-forskare från Familjen Erling-Perssons stiftelse