Publicerad: 2021-12-17 11:43 | Uppdaterad: 2021-12-17 11:57

Miljoner till MedH från Hjärt-Lungfonden

dekorativ bild
Foto: Hatice Gocmen, iStock

Ett stort grattis till de forskare från MedH som belönas med Hjärt-Lungfondens projektbidrag för 2022-2024.

Tre forskare från MedH beviljas Hjärt-Lungfondens projektbidrag för 2022-2024. Vi gratulerar: 

Apostolos Bossios, Avdelningen för Hjärt-och lungsjukdomar, MedH
Titel: "Evolving the role of diabetes and bronchiectasis as sub-phenotypes in severe asthma"
Projektbidrag, Lunga, totalt belopp beviljat: 1,200,000 SEK

Nikola Drca, Avdelningen för Hjärt-och lungsjukdomar, MedH
Titel: "Radiofrekvensablation av fibrosområden hos patienter med persistent förmaksflimmer: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie"
Projektbidrag, Hjärta, totalt belopp beviljat: 1,800,000 SEK

Johan Sandberg, Centrum för infektionsmedicin (CIM), MedH
Titel: "Innate-like T cells as mediators and biomarkers of immune defense and immunopathology in the lung"
Projektbidrag, Lunga Totalt belopp beviljat: 1,000,000 SEK