Publicerad: 2021-10-22 15:10 | Uppdaterad: 2021-10-22 15:10

Miljonanslag till MedH för industridoktorandprojekt

Julian Walfridsson
Julian Walfridsson vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: N/A

Stiftelsen för Strategisk forskning tilldelar Julian Walfridsson vid MedH 2,5 miljoner kronor för projektet "Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi". Stort grattis Julian!

Stort grattis till Docent Julian Walfridsson, Centrum för hematologi och regenerativ medicin/HERM vid MedH, som tilldelas 2,5 miljoner av Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) för projektet "Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi".

Projektet är ett av 12 som belönas med totalt 30 miljoner kronor i utlysningen av 2021 års industridoktorand-projekt. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Julian Walfridssons doktorandprojekt är ett samarbete med företaget Sprint Bioscience, och syftar till att identifiera nya läkemedelsmål som kan användas till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder för akut myeloisk leukemi och andra typer av blodcancer.

Programmet SSF industridoktorand ska stimulera excellent forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Syftet med programmet är även att öka samverkan mellan akademi och näringsliv, samt att utbilda strategiskt och kompetensmässigt attraktiva doktorer.

Kontakt

Julian Walfridsson Senior forskare