Publicerad: 2015-06-15 12:58 | Uppdaterad: 2015-09-07 15:26

Miljonanslag till KI-forskare från AFA Försäkring

Rikard Wicksell vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet får 3 579 000 kronor i AFA Försäkrings satsning på forskning om kronisk smärta.

Rikard Wicksell får anslaget till ett projekt om internetbaserad behandling med Acceptance and Commitment Therapy (iACT) av patienter med långvarig svårbehandlad smärta. Projektet är ett av totalt 13 nya forskningsprojekt som får dela på sammanlagt 50 miljoner kronor. AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa och stödjer forskning som bidrar till att minska långvarig sjukfrånvaro och arbetsskador.

Läs mer i ett pressmeddelande från AFA Försäkring.