Publicerad: 2014-08-14 15:54 | Uppdaterad: 2020-07-28 15:42

Miljonanslag till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Tre forskare vid KI får forskningsanslag från AFA Försäkring för forskning inom området arbetsmiljö och hälsa.

Petter Gustavsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, får drygt 4,8 miljoner kronor för forskning som syftar till att få nya sjuksköterskor att stanna i yrket. Många nyutexaminerade sjuksköterskor drabbas av stress och sjukskrivning under sina första år och en del lämnar yrket. Pengarna ska användas till att ta fram och pröva verktyg för stresshantering, arbetsengagemang och kompetensutveckling för nyblivna sjuksköterskor.

Kjell Fuxe, professor vid institutionen för neurovetenskap, får 2 miljoner kronor för att ta fram nya läkemedel för att behandla depression. Forskarna kommer att studera såväl cellodlingssystem och djurmodeller, som vävnadsprover från hjärnor från personer som avlidit i självmord.

Anne Richter på Medical Management Centrum får nästan 2 miljoner kronor för att undersöka vilken typ av ledarskap som fungerar bäst när nya metoder införs i hälso– och sjukvården. Forskningsresultaten ska användas vid utbildning av chefer. Avsikten är att minska stress hos både chefer och anställda, och öka patientsäkerheten, när förändringar genomförs i vården.

Totalt får tio nya forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor sammanlagt 20,5 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring.