Publicerad: 2014-09-22 11:23 | Uppdaterad: 2014-09-22 19:59

Miljonanslag från Vårdalstiftelsen till KI-forskare

Sju KI-forskare har fått cirka 3 miljoner vardera i anslag från Vårdalstiftelsen. Temat för utlysningens tema områden som belyser värdebaserad vård av äldre och personer med kronisk sjukdom inklusive allergi.

KI-forskare som beviljats medel:

Lars E. Eriksson, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Erika Franzén, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, vid sektionen för fysioterapi.

Kerstin Tham, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi.

Lena Wettergren, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Gunilla Hedlin, institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Pamela Mazzocato, institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Sven‐Erik Dahlén, Institutet för miljömedicin.