Publicerad: 2012-07-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Miljonanslag från AFA Försäkring

[NYHET 2012-06-29] Tre KI-projekt har beviljats drygt 7 miljoner kronor från AFA Försäkring. Totalt har AFA Försäkring beviljat 38 392 000 kronor till 18 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa.

Projekt/KI-forskare som tilldelats anslag:

Etikdiskussioner i barncancervården

I barncancervården ställs vårdpersonalen ofta inför svåra etiska överväganden. Etikdiskussioner är en metod att hantera konkreta etiska problem i svåra situationer. Pernilla Pergert, institutionen för kvinnors och barns hälsa, får 2 741 000 kronor för att införa och följa upp etikdiskussioner på barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

E-behandling för alkoholmissbruk

Det finns en stor grupp människor som behöver förändra sina alkoholvanor men som inte kommer i kontakt med beroendevården. En lösning är ett internetbaserat terapeutstöd, som kan bli mer tillgängligt än behandling inom vården. Docent Anne H Berman, Centrum för psykiatriforskning, får 2 000 000 kronor för att jämföra internetbaserad behandling för alkoholmissbruk med behandlingssamtal.

Farliga kemiska ämnen i containrar

Över 1 miljon containrar importeras och öppnas i Sverige varje år. Det kan vara förenat med risker, godset kan vara behandlat med bekämpningsmedel. AFA Försäkring anslår 2 056 000 kronor till Gunnar Johanson för att undersöka exponeringen vid lossning och hur utvädring av containrar ska ske.