Publicerad: 2007-12-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Miljonanslag för forskning om hjärt-kärlsjukdom

Professor Jan Sundquist och hans forskargrupp vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM) har tilldelats 18,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt Forskningsrådet Formas.

Pengarna ska användas till att belysa sambanden mellan hjärt-kärlsjukdom, kost, fysisk aktivitet, övervikt, livsstil och boendemiljö. Anslaget från FAS (12 miljoner) är ett långsiktigt programstöd för insatser för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Anslaget från Forskningsrådet Formas (6,5 miljoner) ska användas till att undersöka hur en ombyggnation av ett utsatt och segregerat bostadsområde i Södertälje påverkar hälsan och graden av fysisk aktivitet bland de boende.

Professor Jan Sundquist är chef för CeFAM som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.