Publicerad: 2016-04-22 15:03 | Uppdaterad: 2016-04-22 15:06

Miljömedicinskt pris till Jan-Inge Henter

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Årets prisutdelning sker den 23 maj.

Professor Jan-Inge Henter, chef vid barncancerforskningsenheten vid institutionen för kvinnors och barns hälsa är en av två mottagare av priset som han får för sina banbrytande studier rörande histiocytära sjukdomar, studier som har lett till förbättrade diagnostiska kriterier samt en ökad kunskap kring dessa sjukdomar. Resultaten av dessa studier lägger grunden för bättre behandlingsprinciper med minskad dödlighet och färre komplikationer som följd.

”Som forskare är erkännanden för ämnesområdet och det mångåriga arbete som är nerlagt väldigt uppskattat, och det stimulerar samtidigt det fortsatta arbetet. Jag är stolt över forskargruppens gemensamma insatser och glad över att tilldelas detta fina pris inom svensk cancer- och allergiforskning”, säger Jan-Inge Henter.