Publicerad: 2021-03-12 12:43 | Uppdaterad: 2021-03-12 12:44

Miljöhälsorapport 2021

Miljöhälsorapport 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för barns hälsa, hur den har utvecklats över tid och är fördelad bland barn i olika grupper i befolkningen. Rapporten bygger på resultaten från en miljöhälsoenkät där närmare 50 000 vårdnadshavare har svarat på frågor om exponeringar i miljön, hälsofrämjande faktorer samt miljörelaterade besvär och sjukdomar hos barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år.

Rapporten har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Miljöhälsorapport 2021 är den tredje rapporten som rör barns hälsa och resultaten från enkäten presenteras i förhållande till resultat från de två tidigare enkäterna om barn (2003 och 2011) och till aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå. Den utgör ett unikt underlag för prioriteringar och åtgärder för att förebygga ohälsa och uppnå en god och jämlik hälsa, till exempel i arbetet med folkhälsopolitikens målområden, miljömålen och Agenda 2030.

Länk till Miljöhälsorapport 2021.

Den 23 mars arrangeras ett digitalt seminarium där rapporten presenteras av bl a forskare från IMM. Länk till seminarieinbjudan.